Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NRC
tt
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bất động sản Netland (mã Ck NRC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành 3,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.
nrc
(TBTCO) - Ngày 4/3 tới, Công ty CP Bất động sản Netland (mã Ck NRC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 10075 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
nrc
(TBTCO) - Ngày 16/11, Công ty CP Bất động sản Netland (mã Ck NRC) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.
netland
(TBTCO) - Ngày 5/4/2018, 12 triệu cổ phiếu NRC của Công ty CP Bất động sản Netland chính thức niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt hơn 120 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 21.000 đồng/cổ phiếu.