Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSC
nsc
NSC chia cổ tức 15%16:52 | 23/09/2018
(TBTCO) - Ngày 3/10 tới, Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương (mã Ck NSC) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 2,3 triệu cổ phiếu mới chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 theo tỷ lệ 15%.
PAN
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn PAN (mã Ck PAN) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, kết quả hoạt động kinh doanh của PAN có sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2017.
gc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã CK NSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2018 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ.
nsc
(TBTCO) - CtyCP Giống cây trồng Trung ương (mã Ck NSC) công bố kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng năm 2015 với mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất 82 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch lợi nhuận năm.
hsx
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Giống cây trồng Trung ương (mã CK NSC) được niêm yết bổ sung hơn 5,2 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của NSC lên hơn 15 triệu cổ phiếu.