Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSLĐ
tt
(TBTCO) - Sáng 7/8, tại Hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia, Thủ tướng sẽ phát động phong trào “năng suất lao động quốc gia” trong toàn bộ nền kinh tế.
Điều chỉnh mức lương tối thiểu phải phù hợp với tăng trưởng NSLĐ.
(TBTCVN) - Lương tối thiểu là một công cụ để hỗ trợ người lao động, nhưng bản chất vấn đề nằm ở năng suất lao động (NSLĐ). Nếu không có sự cải thiện vững chắc của năng suất, nỗ lực tăng lương tối thiểu sẽ dần thủ tiêu sức cạnh tranh của nền kinh tế, dẫn tới thất nghiệp nhiều hơn.