Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSNN
dong nai
(TBTCO) - Năm 2017, Hải quan Đồng Nai đã đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý 514 vụ việc vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 17,5 tỷ đồng.
Cán bộ KBNN Yên Bái đang thực hiện thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc.
(TBTCVN) - Năm 2017, với nhiệm vụ trọng tâm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN); nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành của hệ thống KBNN;
Tiếp nhận hồ sơ khai thuế tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu.
(TBTCVN) - Dự toán pháp lệnh của Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao là 49.300 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 29.320 tỷ đồng, thu từ dầu thô 19.980 tỷ đồng.
ha tang
(TBTCVN) - Chính quyền địa phương hiện quản lý hơn 50% tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) và khoảng 73% chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách.
chi cục thuế hai bà trưng
(TBTCO) - Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng là một trong những đơn vị thuộc Cục Thuế TP.Hà Nội có số thu vượt dự toán khá cao, đạt hơn 3.800 tỷ đồng, vượt 1,8% so với dự toán phấn đấu. Có được kết quả trên là do có sự phối hợp tốt với các đơn vị trong quận.
phu tho
(TBTCVN) - Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tuyên truyền, hỗ trợ, phục vụ tận tình người nộp thuế (NNT) của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được doanh nghiệp (DN), NNT ghi nhận.
Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.
(TBTCVN) - Năm 2018, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được Bộ Tài chính giao dự toán thu 6.374 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017.
Đối với các quỹ phục vụ sản xuất, kinh doanh cần rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ chi của quỹ.
(TBTCVN) - Trong tổng số 26 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý (quỹ tài chính), có 8 quỹ được ngân sách nhà nước (NSNN) cấp bổ sung vốn điều lệ.
the
(TBTCVN) - Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tuyên truyền, hỗ trợ, phục vụ tận tình người nộp thuế (NNT) của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được doanh nghiệp (DN), NNT ghi nhận.