Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSNN
Hà Tĩnh
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt 6.481 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 46,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2019.
NTKN
(TBTCO)- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù dành cho Thủ đô. Vì vậy, Hà Nội cần tận dụng tốt những chính sách này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2020, để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của đất nước.
kb
(TBTCVN) - Sau khi phối hợp thu với 5 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, vừa qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử với 4 NHTM cổ phần.
tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm trên toàn địa bàn ước thực hiện được 163.173 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán và giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2019.
chi mai
(TBTCO) - Từ thực tế công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm nay đạt kết quả không như mong muốn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm ở mức cao nhất.
sncl
(TBTCO) - Theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
kb
(TBTCVN) - Áp dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 cho tất cả các đơn vị dự toán có giao dịch với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của KBNN.
DTLCP
(TBTCO) - Với nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, nguồn lực của địa phương, các tỉnh, thành phố đã khẩn trương thực hiện chi trả hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của bệnh DTLCP. Tuy nhiên, thời gian tới các địa phương cần tăng tính chủ động trong triển khai hỗ trợ phòng, chống dịch.
Tây Nguyên
(TBTCO) - Tây Nguyên là khu vực có diện tích rừng lớn thứ hai cả nước, chiếm khoảng 17,5%; có tiềm năng lớn về tài nguyên rừng và nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, phát triển lâm nghiệp. Năm 2020, tổng vốn NSNN chi cho công tác bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh Tây Nguyên là 153,7 tỷ đồng.