Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSNN
Cao Bằng
(TBTCO) - Năm 2018, Cục Hải quan Cao Bằng đã thu nộp ngân sách được 252,03 tỷ đồng, đạt 210% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; đồng thời, giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu cho 204 doanh nghiệp.
HTX
(TBTCO) - Hệ thống Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã sử dụng các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa khoảng 18 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng 77 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 51 tỉnh, thành phố.
đầu tư
(TBTCO) - Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc cấp tỉnh quản lý được hiểu là dự án do chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc cơ quan cấp dưới được chủ tịch UBND tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án.
Việc hạn chế mua sắm ô tô công và các thiết bị đắt tiền sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách
(TBTCVN) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.
DT
(TBTCVN) - Để thực hiện Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia (DTQG) thì nguồn lực từ ngân sách nhà nước (NSNN) bố trí cho công tác quản lý sẽ ngày càng tăng so với trước đây.
Đập tràn xả lũ, công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi
(TBTCVN) - Năm 2018, vốn đầu tư công ngành Nông nghiệp được quản lý chặt chẽ hơn; tỷ lệ giải ngân cao. Năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xác định sẽ thực hiện giải ngân đạt và vượt kế hoạch nguồn vốn này.
KBNN hải Dương
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản hướng dẫn chi ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng đầu năm 2019.
a nam
(TBTCO) - Năm 2018, dù được giao dự toán thu ngân sách nhà nước tăng khá cao nhưng toàn thể cán bộ công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm nay, đơn vị cũng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
Chứng khoán
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2018, trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành 78 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra.