Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSNN
Tỷ lệ công trình khoa học mang tính ứng dụng cao còn ít
(TBTCVN) - “Việc tự chủ của các tổ chức khoa học công lập nên tiến hành theo từng bước. Đối với viện nghiên cứu cơ bản, lý thuyết thì ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn cần hỗ trợ nhưng hỗ trợ có trọng điểm, không tràn lan.
cophan
(TBTCVN) - Theo đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp (DN).
trang 6
(TBTCVN) - Ông Võ Hữu Hiển - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính cho biết.
giao ban
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 2/2017 do đơn vị thực hiện đạt 17.175 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng được 42.913 tỷ đồng, đạt 18% dự toán năm và tăng gần 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cán bộ thuế hướng dẫn khách hàng đến làm thủ tục quyết toán thuế
(TBTCVN) - “Quán triệt một cách triệt để các nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 – 2021 chú trọng vào một số nội dung trọng tâm như Xây dựng bộ máy tinh gọn, tái cơ cấu và đảm bảo ngân sách nhà nước, nợ công…
hạch toán thu chi NSNN bằng ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 22.221 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 3/2017 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
trang 6
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, các chế độ, chính sách về công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và công tác kiểm soát chi có nhiều bổ sung, sửa đổi.
Trong  năm 2017, KBNN đang đề ra mục tiêu phấn đấu 6 tháng đầu năm
(TBTCVN) - Năm 2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và đầu tư phát triển thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trên cả 5 tiêu chí (khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, phương thức phát hành, sản phẩm phát hành và cơ cấu nhà đầu tư).