Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSW
Cites
(TBTCO) - Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) đã kết nối 2 thủ tục hành chính đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và tiếp nhận 113 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ.
NSW
(TBTCO) - Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bố trí kinh phí hơn 21,7 tỷ đồng thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Bộ này đã kịp thời phân bổ kinh phí đầu tư thiết bị nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đẩy nhanh quá trình kết nối một cửa quốc gia.
thủy sản
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thủy sản, thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) thực sự mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia vào hoạt động này.
NSW
(TBTCO) - Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đã đem lại hiệu quả rất tích cực, rút ngắn thời gian, chi phí cho việc đăng ký kiểm tra và thông quan hàng hóa của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu lĩnh vực chăn nuôi; đồng thời thay đổi tác phong công chức theo hướng chuyên nghiệp.
NSW
(TBTCO) - Thu phí nếu được tích hợp và thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, sớm đưa vào sử dụng phần mềm mới để đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến.
thú y
(TBTCO) - Khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao; tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh đã rút ngắn được thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm thời gian cho cả cơ quan quản lý nhà nước.
Lạng Sơn
(TBTCO) - Thông qua đăng ký kiểm dịch bằng hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại vùng biên giới đã được đảm bảo thực hiện tốt.
nn
(TBTCVN) - Việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo sự công khai, minh bạch, hướng tới người dân, doanh nghiệp.