Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NTM
Nông thôn mới
(TBTCO) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, Hà Nội phấn đấu năm 2020 có số xã đạt chuẩn NTM đạt trên 96%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 0,5%. TP.Hà Nội là địa phương tự chủ ngân sách khi thực hiện chương trình này.
nong
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 1238/QĐ-TTg, Quyết định 1239/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân và huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.
Hội nghị tổng kết 10 năm vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL xây dựng nông thôn mới.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ngành thực hiện thực chất xây dựng NTM trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể” của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương khóa X.
nong thon moi
(TBTCO) - Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ phấn đấu đạt mục tiêu cao trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
NTM
(TBTCO) - Sau gần 7 năm triển khai, xây dựng NTM ở cấp thôn, bản với cách tiếp cận sáng tạo và phù hợp, tỉnh Thanh Hóa đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi. Thanh Hóa đang phấn đấu đến năm 2020, có 30 - 40% số thôn, bản đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM.
ptt
(TBTCO) - Mặc dù xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
Hạ tầng giao thông tại huyện Quảng xương
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.
NTM
(TBTCO) - Một số địa phương đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, chuyển sang giai đoạn nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, đã nỗ lực xử lý nợ đọng trong xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước cuối năm 2018 giảm 1,35%.
NTM
(TBTCO) - Ở Việt Nam, hệ thống các chính sách huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới (NTM) khá đa dạng. Tuy nhiên, nguồn lực xây dựng NTM thời gian qua chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư công và nguồn tín dụng. Mức độ tham gia của doanh nghiệp (DN), các tổ chức còn ít.