Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NTP
nhua
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã Ck NTP) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Dòng tiền thông minh trên thị trường
(TBTCVN) - Nhiều dự báo cho thấy, năm 2018 sẽ là thời kỳ cao điểm của IPO và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
ntp
(TBTCO) - Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã Ck NTP) thông báo phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20% và thực hiện chia nốt cổ tức đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.
chia co tuc bang tien
(TBTCO) - HĐQT Tổng CtyCP Phân bón và hóa chất dầu khí (mã Ck DPM), CTyCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã Ck NTP) và CtyCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã Ck IDV) thông qua chi tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ từ 15% đến 20%.
(TBTCO) - CtyCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã CK NTP) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2013 bằng tiền mặt; CtyCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (Mã CK DAD) thông báo lịch trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt; CtyCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (Mã CK UPC) thông báo lịch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.