Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nữ nghị sĩ
NU
(TBTCO) - Sáng nay (28/3), Hội nghị Nữ nghị sĩ lần thứ 21 của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC). Một trong những ưu tiên hàng đầu của IPU 132 là vấn đề bình đẳng giới.