Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nữ trang
vàng nữ trang
(TBTCO) - Trong khi đó, thị trường vàng miếng tuy có sôi động hơn nhưng do độ chênh lệch còn lớn nên chưa đủ để kích thích nhà đầu tư lớn tham gia. Giao dịch phát sinh chủ yếu là lượng khách hàng nhỏ lẻ đi mua.
vang
(TBTCO) - Cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu (trừ trường hợp định cư) không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Đối với vàng nữ trang, nếu mang từ 300g trở lên phải khai báo hải quan.
vang nu trang
(TBTCO) - Chính sách tiền tệ năm 2014 có nhiều cái hẹn lớn, mà chủ yếu là xử lý những vấn đề, những tồn tại đã và đang đặt ra.
vang trang suc
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước không dễ gì từ bỏ quyền lực có được sau khi trải qua nhiều sóng gió và định hình được khung quản lý.