Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nút giao Bắc Hồng
nút giao Bắc Hồng
(TBTCO) - Ngày 23/1/2015, Ban Quản lý các dự án Trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nút giao đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với đường sắt Bắc Hồng- Văn Điển.