Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NVDR
(TBTCO) - Đó là thông tin cho biết từ Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi phối hợp với Daiwa Capital Markets Singapore Limited (Daiwa) tổ chức thành công hội thảo đầu tư “Ngày doanh nghiệp Việt Nam 2013”.
(TBTCO) - Về mặt quan điểm, cơ quan quản lý không phản đối việc các Sở GDCK đưa ra các sản phẩm mới. Tuy nhiên, các sản phẩm mới ra đời phải gắn liền với lộ trình và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN cho biết.