Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ô tô dưới 9 chỗ ngồi
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần cuối tháng 5/2018 (từ ngày 25 đến ngày 31/5), trên cả nước chỉ có 300 xe ô tô các loại, được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, trị giá hơn 8,6 triệu USD.
ô tô
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ ngày 18 đến ngày 25/5) cả nước có tới 939 xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với trị giá đạt 24,7 triệu USD.
ô tô
(TBTCO) - Theo thống kê được Tổng cục Hải quan công bố, trong tuần này (từ 27/4 đến 3/5) cả nước có 103 ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu, với tổng trị giá đạt 3,58 triệu USD.
ô tô
(TBTCO) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan công bố chiều 13/2, tháng 1/2017 cả nước nhập khẩu (NK) gần 7.400 ô tô các loại (ô tô dưới 9 chỗ ngồi, ô tô trên 9 chỗ ngồi, ô tô vận tải và ô tô loại khác) với tổng trị giá 153 triệu USD, tăng 25,5% về lượng và tăng 4% về trị giá so với cùng kỳ.
tái xuất rượu, bia, thuốc lá
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Bộ Tài chính với các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.