Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ô tô nhập khẩu
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần giữa tháng 7/2018 (từ ngày 13 đến ngày 19/7) số lượng ô tô các loại đăng ký tờ khai nhập khẩu đạt 2.040 chiếc, tổng trị giá đạt 39,9 triệu USD...
ô tô thái lan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần từ 6 đến 12/7/2018, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 1.011 chiếc, tổng trị giá đạt 26,9 triệu USD. Trong đó, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tới 65%.
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 6 năm 2018, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 3.356 chiếc, với trị giá hơn 82 triệu USD, tăng mạnh 45,6% về lượng và tăng 21,4% về trị giá so với tháng 5...
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần cuối tháng 6/2018 (từ ngày 22 đến ngày 28/6), cơ quan hải quan ghi nhận số lượng ô tô các loại được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm mạnh so với tuần trước.
Thái Lan
(TBTCO) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ ngày 15 đến ngày 21/6/2018), cả nước có hơn 1.400 xe ô tô được đăng ký tờ khai nhập khẩu, với tổng trị giá đạt gần 30 triệu USD, tăng mạnh so với tuần trước.
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ ngày 6 đến ngày 14/6/2018) cả nước chỉ có 163 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng trị giá đạt hơn 6,4 triệu USD.
ô tô xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần đầu tháng 6 (từ ngày 1 đến 7/6/2018) trên cả nước có 922 xe ô tô được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá 21,5 triệu USD.
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần cuối tháng 5/2018 (từ ngày 25 đến ngày 31/5), trên cả nước chỉ có 300 xe ô tô các loại, được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, trị giá hơn 8,6 triệu USD.
ô tô
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ ngày 18 đến ngày 25/5) cả nước có tới 939 xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với trị giá đạt 24,7 triệu USD.