Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ODA
ODA
(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, đến thời điểm hiện nay, tỉnh vẫn còn 2 dự án ODA chưa được cấp vốn nên không thể triển khai thực hiện và giải ngân được.
Những công trình giải ngân chậm sẽ bị điều chuyển vốn.
(TBTCVN) - Giải ngân vốn nước ngoài đang rất chậm, 11 tháng mới đạt hơn 38% kế hoạch.
cao tốc
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có 8 dự án ODA được Quốc hội bổ sung vào danh mục đầu tư trung hạn 2016 - 2020. Trong đó, một dự án đã ký hiệp định vay vốn và 7 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang chuẩn bị ký hiệp định vay vốn.
oda
(TBTCVN) - Theo ý kiến của một số bộ, địa phương, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công,
Ngay từ khâu đàm phán vay sẽ phải kiểm soát chặt chẽ khi đi vay nợ nước ngoài.
(TBTCVN) - Từ đầu năm 2019, Việt Nam sẽ không còn được vay ưu đãi từ các định chế tài chính nước ngoài, chỉ còn các khoản vay với điều kiện thị trường, lãi suất thả nổi, thời hạn vay không dài, vì vậy, ngay từ khâu đàm phán vay sẽ phải kiểm soát chặt chẽ.
oda
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025.
dự án
(TBTCO) - Trong báo cáo mới đây, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan rà soát kế hoạch vốn năm 2018, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh vốn giữa các dự án có vốn nước ngoài giải ngân chậm và dự án có nhu cầu.
đinh tiến dũng
(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, những kết quả đạt được trong 3 năm 2016-2018 là khá tích cực; một số chỉ tiêu đã đạt được trước thời hạn; tính bền vững của ngân sách nhà nước (NSNN) được củng cố, góp phần duy trì ổn định vĩ mô.
TV28
(TBTCO) - Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm đã đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Kỷ cương, kỷ luật NSNN được siết chặt. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thu, chi NSNN. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển cao hơn mục tiêu.