Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa OGX
(TBTCO) - Công ty giàu mỏ lớn nhất Malaysia Petronas đã hủy thỏa thuận mua 40% cổ phần trong hai giếng dầu do công ty OGX của Brazil quản lý tại mỏ Tubarão Martelo (Cá mập xanh). Thương vụ đổ bể trị giá 850 triệu USD này cũng được xem là lời cáo chung cho số phận của OGX.