Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ổn định giá bán
xăng dầu
(TBTCO) - Tiếp tục giữ ổn định giá bán, mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá, lợi nhuận định mức đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa như hiện hành. Ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với dầu madut từ 17 giờ ngày 26/11.
(TBTCVNO) - Dự báo thị trường xi măng 15 ngày cuối tháng 4/2013, giá bán xi măng tại các Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam sẽ ổn định.