Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ổn định tài chính
chay rung
(TBTCO) - Nghiên cứu mới nhất của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế cho biết, biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với sự ổn định tài chính của Australia và có thể khiến nước này thiệt hại ít nhất 29 tỷ AUD (19,43 tỷ USD) mỗi năm trong điều kiện các hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường.