Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông bùi mạnh chuyển
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Điện Biên, đến thời điểm 30/6/2020 nợ thuế do cục thuế quản lý là 251 tỷ đồng, giảm 25,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Để đạt mục tiêu giảm nợ, từ nay đến cuối năm cục thuế sẽ tăng cường công tác quản lý nợ thuế.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Báo cáo từ Cục Thuế Điện Biên, tính đến thời điểm này, đơn vị đã nhận và xử lý 208 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó có 195 đề nghị xin gia hạn của doanh nghiệp và 13 đề nghị của hộ gia đình kinh doanh.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Tình hình thu ngân sách trong quý II/2020 được đánh giá là rất khó khăn khi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh lúc này mới thực sự rõ nét. Cục Thuế Điện Biên đã đưa ra giải pháp để phấn đấu hoàn thành dự toán thu quý II/2020.
cục thuế điện biên
(TBTCO) - Do làm tốt công tác quản lý nợ thuế, nên số thu nợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 1/2020 đạt hơn 12,8 tỷ đồng. Trong tháng 2 này, với việc thực hiện một số giải pháp mạnh, dự kiến số nợ sẽ thu được khoảng trên 27,8 tỷ đồng.
cục thuế điện biên
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Điện Biên cho thấy, đến hết tháng 1/2020 cơ quan này đã thu ngân sách được hơn 155,4 tỷ đồng, đạt 13% dự toán năm, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là thu từ khối ngoài quốc doanh tăng khá cao so với dự toán và với cùng kỳ.
thue dien bien
(TBTCO) - Khép lại năm 2019, tổng thu ngân sách nội địa tại tỉnh Điện Biên đạt gần 1.217 tỷ đồng, vượt dự toán Bộ Tài chính giao và vượt cả dự toán do Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh giao.
cục thuế điện biên
(TBTCO) - Để động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, ngày 1/11/2019 Cục Thuế Điện Biên đã tổ chức hội nghị tuyên dương 127 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.
cục thuế điện biên
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Điện Biên về tình hình thu ngân sách 9 tháng năm 2019 cho thấy, đến 30/9 số thu do cục thuế thực hiện đạt 811,6 tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán Bộ Tài chính giao. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, cục thuế đã phát động phong trào thi đua nước rút tới toàn thể cán bộ, công chức.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Sau khi Tổng cục Thuế công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực (CCTKV), Cục Thuế Điện Biên đã thực hiện sáp nhập 4 chi cục thuế huyện thành 2 CCTKV. Đến nay, các đơn vị này đã hoạt động ổn định.