Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Cao Ngọc Tuấn
chi cục thuế uông bí quảng yên
(TBTCO) - Với việc cải cách, tinh gọn bộ máy, đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, Cục Thuế Quảng Ninh được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong toàn ngành về cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử xấp xỉ 100%.
c
(TBTCO) - Ông Cao Ngọc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh với số phiếu 150/150, đạt tỷ lệ 100%.
Tiếp nhận thủ tục hành chính của người nộp thuế tại Cục Thuế Quảng Ninh.
(TBTCVN) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế Quảng Ninh đã yêu cầu cán bộ thuế tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế nộp thêm bất cứ một loại hồ sơ, giấy tờ nào, hoặc thực hiện khác với quy định về các thủ tục hành chính đã được công bố.
chi cục thuế khu vực uông bí quảng yên
(TBTCO) - Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh cho biết, thu ngân sách 9 tháng do đơn vị này thực hiện đạt 26.039 tỷ đồng, đạt 78% dự toán pháp lệnh. Cục thuế sẽ phấn đấu đến 31/12/2019 số thu vượt 5% dự toán được giao.
Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên. Ảnh: NM
(TBTCVN) - Trên cơ sở Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 13/4/2018 về việc hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
d
(TBTCO) - Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, đảng viên Cục Thuế Quảng Ninh đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.