Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Đinh Văn Cương
ban kinh te tw
(TBTCO) - Sáng ngày 7/11, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tọa đàm “Thực trạng xã hội hóa y tế Việt Nam từ năm 2010 đến nay, giải pháp chính sách giai đoạn 2015 - 2020” với sự tham gia của nhiều nhà kinh tế, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực y tế.
Dinh Van Cuong
(TBTCO) - Trong cuộc trao đổi với TBTCVN trước thêm Xuân mới 2014, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đinh Văn Cương nói rằng, bên cạnh một số khó khăn thì tình hình kinh tế - xã hội đất nước đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng…