Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông đoàn vĩ tuyến
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 7/2020 là 2.946,9 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán pháp lệnh, đạt 56,7% dự toán tỉnh, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/7/2020, tổng nợ thuế toàn tỉnh Quảng Bình là 529 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng (tăng 33,8%) so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, nợ không có khả năng thu của các đơn vị giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh là 190 tỷ đồng, chiếm 36%.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, tính đến ngày 30/6/2020, bằng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đơn vị đã thu được 107 tỷ đồng. Tổng số nợ thuế đến 30/6/2020 là 527 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 là 2.582 tỷ đồng, đạt 60,8% dự toán, tăng 9,7% (so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, nếu trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số thì số thu đạt 49,9% dự toán, tăng 11%.
thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2020 được 1.953,8 tỷ đồng, đạt 46% dự toán trung ương, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hầu hết doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với số thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình bị giảm so với dự kiến.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, thu ngân sách do đơn vị quản lý trong 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.457 tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm 2019.
quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, thu ngân sách do đơn vị quản lý trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 978,8 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 5.622 tỷ đồng, bằng 153,4% dự toán pháp lệnh, bằng 130,4% dự toán tỉnh và tăng 45,8% so cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, Cục thuế Quảng Bình được HĐND tỉnh giao chỉ tiêu thu 5.200 tỷ đồng.