Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông hà Văn Trường
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Đảng bộ Cục Thuế TP. Hải Phòng đề ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước nội địa giai đoạn 2021 - 2025 đạt 269.900 tỷ đồng và hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng về công tác thuế được giao hàng năm.
Cục Thuế HP
(TBTCO) - Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tổng số nợ thuế tại đơn vị tính đến ngày 30/6/2020 là 2.136 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 901 tỷ đồng, nợ có khả năng thu là 1.235 tỷ đồng.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH PouYuen.
(TBTCVN) - Ghi nhận thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tại nhiều địa phương cho thấy, số người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn trung bình mới chỉ vào khoảng 10% đến 30% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm, nhiều địa phương đã bị giảm thu ngân sách nặng nề. Nhưng tại Hải Phòng, với sự quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, số thu nội địa của địa phương đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, nhất là khi dịch Covid-19 được khống chế.
Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Kết thúc quý I, số thu nội địa tại Hải Phòng không đạt như kế hoạch đề ra. Ông Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, ngoài một số sắc thuế có tiến độ thu đạt thấp và giảm so với cùng kỳ thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tác động của dịch Covid-19.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Hải Phòng cho thấy, 2 tháng đầu năm 2020 số thu ngân sách mới đạt trên 4.745 tỷ đồng, kết quả này đang khá chậm so với yêu cầu đặt ra. Cùng với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nhiều khả năng Hải Phòng khó đạt tiến độ dự toán thu quý I/2020.
Tiếp nhận thủ tục hành chính tại Cục Thuế Cần Thơ.
(TBTCVN) - Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ, ngành Thuế đã và đang thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm nợ đọng, nhất là những khoản nợ kéo dài khó thu hồi, phấn đấu không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu, không để phát sinh nợ mới.
Cục Thuế Hải Phòng khen thưởng các DN chấp hành pháp luật thuế tốt.
(TBTCVN) - Hết tháng 1/2020, số thu nội địa tại Hải Phòng đạt 9,3% dự toán pháp lệnh. Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tỷ lệ này thấp hơn so với bình quân chung của cả nước.
Cục Thuế HP
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường vui mừng cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2019 vừa qua, tổng thu nội địa của Hải Phòng đạt hơn 27.088 tỷ đồng, tăng 9,3% so với thực hiện năm 2018.