Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông lại xuân thanh
cảng
(TBTCO) - Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5/1/2021 và hoàn thành vào năm 2025. Tổng mức đầu tư dự án xây dựng giai đoạn 1 là 109.111,7 tỷ đồng (tương đương 4.664,89 triệu USD).
khởi công
(TBTCO) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư 2.250 tỷ đồng xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.