Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Lê Đức Thành
Cảng biển
(TBTCVN) - Để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) tại các cảng biển, hàng không.
Đoàn công tác Tổng cục Hải quan kiểm tra việc triển khai VASSCM tại cảng hàng không Nội Bài.
(TBTCVN) - “Thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 30/5/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch 3009/KH-TCHQ triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) trên toàn quốc.
Dịch vụ công trực tuyến
(TBTCVN) - “Đến nay, cơ quan hải quan đã có 164/183 thủ tục được thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; 9/183 thủ tục mức độ 3 và chỉ còn một phần tương đối nhỏ DVCTT cung cấp ở mức độ 2 và mức độ 1.