Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông lê văn hải
tổng cục thuế
(TBTCO) - Sáng 9/7, Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với cơ quan thuế Lào. Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục Thuế đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý thuế, cũng như vai trò của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của ngành Thuế trong công tác quản lý thuế.
cục thuế tp.hồ chí minh
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, số lượng thủ tục hành chính thuế được cung cấp trực tuyến hiện nay là 133 thủ tục đạt cấp độ 3 trở lên. Tất cả 63 cục thuế đều đã có trang thông tin điện tử. Đây là một nỗ lực lớn của ngành Thuế, nhằm mang lại điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.
tổng cục thuế
(TBTCO) - Ngành Thuế đã triển khai mở rộng khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản và tính đến hết tháng 5/2019, đã có hơn 51.000 tài khoản đăng ký dịch vụ, với số lượng tờ khai đã nộp là 193.903 tờ khai.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Để tiếp tục đưa dịch vụ thuế điện tử vào triển khai rộng rãi trong toàn ngành Thuế, sáng 8/4 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tiếp tục tập huấn cho 15 cục thuế các tỉnh phía Bắc và một số thành phố có số thu lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Để hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, là cánh tay nối dài của cơ quan thuế, Luật Quản lý thuế sẽ được sửa đổi theo hướng nâng cao vai trò của đại lý thuế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp.