Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Lương Văn Ngà
khanh hoa thu no thue
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đến 30/4/2019, đơn vị đã thu và xử lý giảm được 144,9 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2018 chuyển sang. Trong đó, đơn vị đã ban hành 1.057 quyết định cưỡng chế với số tiền trên 49 tỷ đồng, số nợ đã thu nộp ngân sách là 14,8 tỷ đồng.
Bộ phận một cửa Chi cục Thuế TP. Nha Trang tận tâm, tận tình hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ thuế
(TBTCVN) - Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT), Cục Thuế Khánh Hòa vừa thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT trên địa bàn.
Ktra công tác caỉ cách TTHC
(TBTCVN) - Tổng cục Thuế vừa có kế hoạch cải cách quản lý thuế một cách toàn diện, từ cải cách thể chế, hiện đại hóa công tác tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra thuế…, nhằm duy trì mục tiêu Việt Nam là một trong 4 nước đứng đầu khu vực ASEAN trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế, vào năm 2020.
khánh hòa
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp thu, năm 2018 tổng thu nội địa do Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện đạt 14.677 tỷ đồng, vượt 3,7% dự toán pháp lệnh, tăng 6,3% so với năm 2017 thực hiện. Ông Lương Văn Ngà - Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên TBTCVN.
khánh hòa thu nợ
(TBTCO) - Luỹ kế đến 30/11/2018, Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách đạt 13.888 tỷ đồng, bằng 98% dự toán pháp lệnh, bằng 95% dự toán phấn đấu. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số đơn vị thu đạt 11.316 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu thu chính vẫn chưa đạt kế hoạch đơn vị đề ra.
khánh hòa thu nợ 2
(TBTCO) - Để giảm tình trạng "nợ ảo" cho ngân sách, giảm áp lực quản lý cho cơ quan thuế, hỗ trợ doanh nghiệp hồi sinh, Cục Thuế Khánh Hòa đề nghị Nhà nước cho khoanh nợ khó thu không tính tiền chậm nộp; xóa nợ cho người nộp thuế đã chết, đã phá sản…
khánh hòa rà soát thu nợ
(TBTCO) - Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, 9 tháng đầu năm, Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách đạt 11.258 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán pháp lệnh, tăng 12,7% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, văn phòng cục thu đạt 7.737 tỷ đồng, khối các chi cục thu đạt 3.469 tỷ đồng.
Cục Thuế Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khai thuế
(TBTCVN) - Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, số thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh du lịch được đánh giá là chưa tương xứng...
thuế khánh hòa
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, 8 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách trên 10.389 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán, tăng 15,8% (so với cùng kỳ 2017). Tuy nhiên, công tác thu ngân sách trên địa bàn trong những tháng tới tiềm ẩn khá nhiều khó khăn, thách thức.