Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Mario Greco
ảnh generali
(TBTCO) - Tập đoàn Generali vừa công bố báo cáo 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 30/6/2015) với kết quả kinh doanh ấn tượng.
tổng giám đốc generali
(TBTCO) - Generali được xếp trong nhóm những công ty thông minh nhất thế giới, và là Công ty duy nhất trong lĩnh vực bảo hiểm trên toàn cầu lọt vào danh sách này.
generali
(TBTCO) - Ngày 29/5, Tập đoàn Generali chủ trì Hội nghị các nhà đầu tư 2015. Hội nghị vạch ra phương hướng Generali sẽ thay đổi mô hình kinh doanh như thế nào dựa trên cơ sở bộ máy hoạt động đơn giản hóa và hiệu quả hơn nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội và định vị thương hiệu riêng biệt.