Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Masaki Okusawa
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.
(TBTCVN) - Theo báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) được Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10/2019, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam đạt 70,8/100 điểm, giữ nguyên điểm số so với kỳ xếp hạng của Doing Business 2019.