Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Nguyễn Đức Hùng Linh
thu hút vốn ngoại
(TBTCO) - Ngoài yếu tố hấp dẫn của bản thân từng quốc gia, sự dịch chuyển của dòng vốn còn phụ thuộc vào những diễn biến mang tính chất toàn cầu. Tuy vậy, việc S&P nâng hệ số tín nhiệm dài hạn của Việt Nam sẽ là một “điểm cộng”, khi xem xét lựa chọn điểm đến của dòng vốn quốc tế.
Nhiều chuyên gia tin tưởng vào khả năng được nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
(TBTCVN) - Phải khẳng định rằng, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi theo tiêu chí của MSCI sẽ mang lại cơ hội rất lớn cho cả thị trường và nền kinh tế.
nâng hạng thị trường chứng khoán
(TBTCO) - Có thể thấy nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) là một quá trình tương đối dài, đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo ra những thay đổi về nội lực cũng như khung pháp lý, nhưng lợi ích mang lại là rất lớn…