Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Nguyễn Hoàng Anh
trao bằng
(TBTCO) - Tổ bay đã thực hiện hành trình gồm 15 thành viên được Vietnam Airlines lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện đăng ký lên đường làm nhiệm vụ.
Các doanh nghiệp thuộc Ủy ban là những doanh nghiệp lớn của nền kinh tế.
(TBTCVN) - Sau nhiều năm dự định, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ra mắt cuối năm 2018 và được coi là một bước đột phá trong cách thức quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh
(TBTCO) - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách để làm sao quản lý đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.