Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Nguyễn Quốc Cường
Công chức Cục DTNN khu vực Đông Bắc đang hoạt động nghiệp vụ.
(TBTCVN) - Sau khi đánh giá khả năng các khoản thu, sắc thuế trong tháng 12/2019, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cho biết, tổng thu nội địa trên địa bàn năm 2019 ước đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 111% dự toán pháp lệnh và bằng 103% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,2% (so với thực hiện năm 2018).
Các CCT sau khi sáp nhập thuộc Cục Thuế Kiên Giang tiếp tục hoạt động ổn định, thông suốt.
(TBTCVN) - Đến nay, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành chỉ tiêu sáp nhập các chi cục thuế (CCT) tại các huyện không thuộc địa bàn biên giới, hải đảo.
thue kien giang
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến tháng 7/2019, Cục Thuế Kiên Giang thu được 89 tỷ đồng nợ đọng thuế. Theo đó, đã đưa tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giảm xuống dưới 5% so với tổng dự toán thu ngân sách được giao.