Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Nguyễn Sơn
(TBTCO) - Về mặt quan điểm, cơ quan quản lý không phản đối việc các Sở GDCK đưa ra các sản phẩm mới. Tuy nhiên, các sản phẩm mới ra đời phải gắn liền với lộ trình và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN cho biết.
(TBTCVN) - Đó là kế hoạch được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra tại hội thảo về xây dựng Nghị định của Chính phủ về thị trường chứng khoán phái sinh vừa tổ chức tại Hà Nội.