Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Nguyễn Thành Sua
Mặt hàng tôm xuất khẩu là một trong những mũi nhọn của kinh tế Cà Mau.
(TBTCVN) - Tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước tại địa phương, tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao, Cục Thuế tỉnh Cà Mau thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 3.895 tỷ đồng, bằng 75% dự toán pháp lệnh, 68,6% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, tăng 15,3% so cùng kỳ năm trước.
Cán bộ Cục Thuế Cà Mau hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế
(TBTCVN) - Luỹ kế tổng thu thuế nội địa tỉnh Cà Mau đến 31/10/2019 đạt 4.639 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán pháp lệnh, tăng 21,7% so cùng kỳ năm 2018.
Tiếp nhận hồ sơ khai thuế tại Đội Thuế thu nhập cá nhân, Chi cục Thuế huyện U Minh.
(TBTCVN) - Tổng thu nội địa do ngành Thuế tỉnh Cà Mau quản lý năm 2017 đạt 4.166 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán pháp lệnh, tăng 5% so với số thu thực hiện năm 2016,