Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông nguyễn thế kỷ
ong kỷ
(TBTCO) -Là người tham dự lễ cắt băng chính thức khai trương hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam điện tử và sau tròn 1 năm nhìn lại hoạt động của tờ báo, PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những chia sẻ, nhìn nhận với tờ báo này.