Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Nguyễn Thịnh Thành
nhà ông Nghiên
(TBTCO) - Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký Quyết định số 9632/UBND-TNMT ngày 9/12/2014 về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa và giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên.