Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Nguyễn Văn Đính
realtorvietnam2
(TBTCO) - “Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam năm 2020 nhìn chung tiếp tục có sự giảm tốc, nhưng thực chất hơn, không xuất hiện khủng hoảng thị trường ảo hay bong bóng…”, đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam.