Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Nguyễn Văn Được
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/11/2018, tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.
Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đang phát triển khá mạnh ở Việt Nam. Ảnh: NM
(TBTCVN) - Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi có quy định, các ngân hàng thương mại phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.