Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Nguyễn Văn Hiến
Việc thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc do nhà nước đầu tư là cần thiết
(TBTCVN) - Việc sớm triển khai thu phí sử dụng đường cao tốc do nhà nước đầu tư sẽ tạo điều kiện để nhà nước có nguồn thu nhằm tái đầu tư các dự án cao tốc khác, cũng như có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các phương tiện sử dụng đường cao tốc.