Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông phạm đức vượng
tỉnh ninh bình
(TBTCO) - Song hành cùng chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tài chính Việt Nam, ngành Tài chính tỉnh Ninh Bình cũng ngày càng được củng cố và phát triển.