Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông phạm hồng hải
hsbc vietnam
(TBTCO) - Ông Phạm Hồng Hải là người Việt Nam đầu tiên giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam).