Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Phạm Văn Chức
Cục thuế Thái Nguyên
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, tính đến 31/12/2016, toàn ngành thu ngân sách đạt 7.763,6 tỷ đồng, tăng 58% so dự toán, đứng thứ 18 trên toàn quốc.
dán tem đồng hồ bơm xăng
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục thuế Thái Nguyên, từ 15/12/2016, cơ quan này sẽ phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh tiến hành dán tem niêm phong đồng hồ tổng trụ bơm xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.