Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Phạm Văn Trường
Chăm sóc cây xanh đô thị - một trong những dịch vụ tư nhân có thể đảm nhận hiệu quả.
(TBTCVN) - Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định một cách toàn diện, thống nhất về các vấn đề liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công, tạo công bằng, minh bạch trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).
Nghị định số 32 được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế tài chính của ĐVSNCL
(TBTCVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2019/NĐ/CP ngày 10/4/2019, quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên (Nghị định 32).
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Phạm Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết.
lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo đã giảm chi NSNN mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng
(TBTCVN) - Theo nhận định của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), đến thời điểm này, tuy các bộ, ngành, địa phương chưa có kết quả tổng hợp về sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), tinh giản biên chế, nhưng dự kiến năm 2018 giảm chi hàng nghìn tỷ đồng.
Lễ trao giải
(TBTCVN) - Suốt chiều dài xây dựng và phát triển 25 năm qua, để có được những thông tin sống động, mang hơi thở cuộc sống, Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) không thể thiếu vắng những người đồng hành, gắn bó.
Cần nâng cao nguồn thu qua việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thu hút người học.
(TBTCVN) - Theo ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.
Đến năm 2016 đã có khoảng trên 8.000 dự án đầu tư trong lĩnh vực XHH
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh vấn đề xã hội hóa (XHH) dịch vụ công (DVC), ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho từng loại hình DVC thuộc phạm vi quản lý.
bc
(TBTCVN) - Nói đến sự tồn tại và phát triển của báo chí, không thể không nhắc đến vai trò cực kỳ quan trọng của độc giả. Đó là đối tượng phục vụ, cũng là yếu tố quyết định sự thành bại của một tờ báo, hay bất kỳ một loại hình truyền thông nào.
Các chính sách ASXH hiện nay giúp các đối tượng thụ hưởng
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết,