Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Rishi Sunak
nld
(TBTCO) - Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 26/3 cho rằng, Anh đã phát động chương trình can thiệp kinh tế lớn bậc nhất trong lịch nhà nước Anh cũng như đối với bất cứ chính phủ nào trên thế giới.