Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Võ Thành Hưng
Chỉ có thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mới tạo nguồn thu bền vững.
(TBTCVN) - Hiện nay mới chỉ có 16/63 địa phương tự cân đối được ngân sách.
Cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác quản lý thu, đáp ứng các nhiệm vụ chi. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao.
Việc công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam ngày càng được mở rộng
(TBTCVN) - Công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam ngày càng được mở rộng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh việc công khai báo cáo ngân sách, Bộ Tài chính thời gian qua đã xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm.
Lực lượng hải quan tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Công tác quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng, tuy nhiên, vẫn còn sai phạm, còn tình trạng chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính chưa nghiêm.
Thu thuế từ khu vực DNNN đạt 76,3% dự toán, tăng 6,3%.   Ảnh TL minh họa
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 15,1% (so cùng kỳ năm 2017).
Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 10/10.
(TBTCVN) - Theo ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN) Bộ Tài chính, về chi ngân sách quan điểm chỉ đạo, yêu cầu xuyên suốt của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là phải đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, hỗ trợ tốt nhất cho thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.
Công tác kiểm soát chi được Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm.
(TBTCVN) - Để giữ nghiêm kỷ luật tài khóa ngay từ đơn vị sử dụng ngân sách, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
Các địa phương chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo dự toán.
(TBTCVN) - Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu NSNN 9 tháng đầu năm và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 9 tháng.
Việc cơ cấu lại thu - chi NSNN theo phân cấp ngân sách
(TBTCVN) - Phân cấp ngân sách nhà nước (NSNN) theo Luật NSNN năm 2015 đã tạo chủ động cho chính quyền địa phương trong quyết định nguồn thu và nhiệm vụ chi.