Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Vũ Hồng Long
thủy điện hòa bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Hòa Bình, số thu 2 tháng đầu năm đạt 420 tỷ đồng, đạt 9,9% dự toán. Số thu đạt thấp chủ yếu do Nhà máy thủy điện Hòa Bình thiếu nước, sản lượng điện thấp. Báo cáo cho thấy, 2 tháng đầu năm đơn vị này mới nộp ngân sách khoảng 75 tỷ đồng, chỉ đạt 6% dự toán giao.
Cục Thuế Hòa Bình
(TBTCO) - Ông Vũ Hồng Long - Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế (Tổng cục Thuế), vừa được Tổng cục Thuế điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình, từ ngày 15/2/2020.