Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Vũ Quốc Dũng
cục thuế thanh hóa
(TBTCO) - Ông Vũ Quốc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 20/11/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 12.598 tỷ đồng, bằng 96% dự toán pháp lệnh. Dự kiến đến 31/12, đơn vị thu đạt 14.740 tỷ đồng, bằng 112,2% dự toán pháp lệnh, tăng 28% so với cùng kỳ thực hiện.
thuế thanh hóa
(TBTCO) - Ông Vũ Quốc Dũng – Phó cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, bằng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, tính đến tháng 10/2018, đơn vị thu hồi được 2.700 tỷ đồng tiền thuế nợ. Tuy nhiên, theo ông Dũng, nợ thuế trên địa bàn vẫn đang ở mức khá cao so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.
cục thuế thanh hóa
(TBTCO) - Ông Vũ Quốc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có thông báo danh sách 319 doanh nghiệp (DN) nợ trên 482,8 tỷ đồng tiền thuế. Theo danh sách, Công ty CP Bóng đá FLC Thanh Hóa nợ 39,8 tỷ đồng "dẫn đầu" danh sách nợ thuế.