Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Optimum step
giá sữa
(TBTCO) - Cụ thể, có 25 sản phẩm sữa của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến, nhà phân phối của Mead Johnson Nutrition Việt Nam đăng ký tại Bộ Tài chính, 17 sản phẩm sữa của Vinamilk và Công ty TNHH Danone Việt Nam đăng ký tại Sở Tài chính TP.HCM.