Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Outlander
mitsubishi
(TBTCO) - Kể từ ngày 18/1/2021, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (MMV) bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi 9.066 xe Xpander và Outlander để thay thế bơm xăng mới.