Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PAP
lqd
(TBTCO) - Là một trong những câu chuyện thành công nổi tiếng trong lịch sử thế giới, Singapore có được sự thịnh vượng của mình nhờ một chính quyền thực dụng, trung thực và độc đoán, di sản của ông Lý Quang Diệu - người vừa qua đời ở tuổi 91 để lại.