Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa parkinson
hệ
(TBTCO) - Đây là hoạt động do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Tập đoàn PPC An Thịnh, Công ty Tràng Thi và Khúc ca hy vọng tổ chức với thông điệp “Mỗi bước chạy một niềm vui” giành cho những người mắc bệnh Parkinson.